Τελευταίες παρατηρήσεις

Υπέρυθρο φάσμα :

Υπέρυθρες

Ορατό φάσμα:

Ορατό